INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych dla właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), chcielibyśmy poinformować, że Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie jest Administratorem Państwa danych osobowych. 

 

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów 

  1. Nasza siedzibaznajduje się w Stargardzie (73-110) na ul. Pierwszej Brygady 35.

  2. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych,który dostępny jest pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu zorganizowania dla Państwa odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które to zadanie realizujemy w interesie publicznym. Państwa dane przetwarzane są u nas na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO.

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy i serwisanci systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, podmioty świadczące na rzecz ZUK usługi niezbędne do zapewnienia Państwu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile taka zgoda została przez Państwo nam udzielona. 

  6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7. Podane przez Pana/Panią dane są nam niezbędne do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych i wypełniania przez nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest uniemożliwienie realizacji przez nas obowiązku utrzymania czystości i odbioru odpadów .

  8. Państwa dane będą u nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zawartej pomiędzy Nami umowy, a następnie zgodnie z obowiązującymi w ZUK postanowieniami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku