AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018

Wielki finał jubileuszowej 25. Akcja Sprzątania Świata Polska 2018 w całej Polsce odbędzie się w dniach 21 - 23 września br. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”, i jestkierowana do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. Również i w tym roku Stargard weźmie w niej udział. Do wielkiego sprzątania naszego miasta, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprosił stargardzkie szkoły, przedszkola oraz Zakład Karny w Stargardzie. W akcji wezmą również udział członkowie Stargardzkiego Klubu Morsów „Miedwianie”. Uczestnicy akcji wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki w dniach 21 i 22 września będą sprzątać wyznaczone miejsca na terenie Stargardu.

Wielki finał jubileuszowej 25. Akcja Sprzątania Świata Polska 2018 w całej Polsce odbędzie się w dniach 21 - 23 września br. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”, i jest kierowana do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. Również i w tym roku Stargard weźmie w niej udział. Do wielkiego sprzątania naszego miasta, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprosił stargardzkie szkoły, przedszkola oraz Zakład Karny w Stargardzie. W akcji wezmą również udział członkowie Stargardzkiego Klubu Morsów „Miedwianie”. Uczestnicy akcji wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki w dniach 21 i 22 września będą sprzątać wyznaczone miejsca na terenie Stargardu.

Organizowana akcja ma na celu zachęcanie wszystkich mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Efektywna segregacja śmieci jest ważna ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów, które „zamrożone” są w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Selektywne zbieranie odpadów jest bardzo ważne ponieważ konieczne jest osiągnięcie przez każdą z gmin już w 2018 r. poziomu w wysokości 30 % recyklingu odpadów „opakowaniowych” z gospodarstw domowych, a w 2020 r. – poziomu 50% recyklingu.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nasza Ziemia

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku