„Sprzątanie świata – Polska 2018” za nami!

Już po raz 25 w Stargardzie odbyła się akcja Sprzątania Świata – Polska 2018 pod hasłem  „AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. W Stargardzie do akcji aktywnie włączyło się ok. 4000 osób – przedszkolaków, uczniów ze szkół podstawowych i szkół średnich. W akcji udział wzięli również członkowie Stargardzkiego Klubu Morsów „Miedwianie” oraz uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie. Wielkie sprzątanie Stargardu odbyło się w dniach 21 i 22 września. Uczestnicy akcji wyposażeni w worki i rękawiczki posprzątali wyznaczone miejsca na terenie całego Stargardu.

 

Celem tegorocznej akcji było zachęcanie mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Efektywna segregacja śmieci jest ważna ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów, które „zamrożone” są w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Selektywne zbieranie odpadów jest bardzo ważne ponieważ konieczne jest osiągnięcie przez każdą z gmin już w 2018 r. poziomu w wysokości 30 % recyklingu odpadów „opakowaniowych” z gospodarstw domowych, a w 2020 r. – poziomu 50% recyklingu

Zgodnie z hasłem akcji „Akcja – Segregacja! 2 X Więcej, 2 X Czyściej” w szkołach i przedszkolach zostały przeprowadzone działania edukacyjno – informacyjne na temat prawidłowej segregacji odpadów i wrzucania ich do odpowiednich pojemników.

W czasie trwania akcji zebrano selektywnie ok. 1,3 ton odpadów, w tym: 500 kg odpadów zmieszanych, 200 kg odpadów z tworzyw sztucznych, 300 kg odpadów z papieru oraz 300 kg odpadów szklanych.

„Sprzątanie świata – Polska 2018” za nami!„Sprzątanie świata – Polska 2018” za nami!„Sprzątanie świata – Polska 2018” za nami!„Sprzątanie świata – Polska 2018” za nami!„Sprzątanie świata – Polska 2018” za nami!

 

 

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku