Informacja

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje że:

 

Koordynatorem zimowego utrzymania ulic miejskich i powiatowych w granicach miasta Stargardu jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie.

Zgodnie z planem i przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Stargard organizacja i zabezpieczenie przejezdności dróg w sezonie zimowym 2018/2019r. wykonane będzie na zasadach jak w poprzednich latach.

Wykonanie zimowego utrzymania ulic miejskich i powiatowych powierzono w drodze porozumienia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie.

 

Wykaz numerów telefonów :

Telefon dyżurny techniczny miasta w Stargardzie – 986

(numer ogólnodostępny całodobowy)

 

Telefon dyżurny ZUK w Stargardzie – 91 834 18 34

(numer ogólnodostępny w godz. 7,00-15,00 od poniedziałku do piątku)

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku