OGRODY WOKÓŁ NAS

Zapraszamy do zapoznania się z:

REGULAMIN_OWN

DEKLARACJA

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku