OGRODY WOKÓŁ NAS

Zapraszamy do zapoznania się z:

REGULAMIN_OWN

DEKLARACJA

WYNIKI:

 

Kategoria: Zagospodarowanie wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa)

 

I miejsce – Dom Seniora ul. Śniadeckiego 11/7 (Tadeusz Baś)

II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa nr 54 ul. Pogodna 3-11 i Lechicka 28-30 (Elżbieta Balcerzak i Renata Piotrowicz)

III miejsce – WM Nr 19, Hallera 4 (Tadeusz Lis; Tadeusz Jagodziński, Grzegorz Posyniak)

Wyróżnienie – WM Al. Żołnierza 21-23a (Zofia Adamek Przychoćko)

Wyróżnienie- osiedle Zachód B20/A1 (Wiesława Ciarkowska)

 

Kategoria: Urządzenie i dekoracja balkonu

I miejsce  ex aequo:       

ul. Wieniawskiego 28c/3- Elżbieta Zając

ul. Wieniawskiego 28c/4- Maria Pietrzykowska

ul. Wieniawskiego 28c/6- Anna Krawczyk

 

Kategoria:  Zagospodarowanie terenu frontowego w zabudowie jednorodzinnej

I miejsce – ul. Sadowa 30c  (Joanna i Jarosław Pleskacz)

II miejsce – ul. Bornholmska 77f (Karina Tomaszewska)

III miejsce – ul. Nowakowskiego 48  (Maria Sołtysiak – Jaskuła)

 

 

Kategoria: Zagospodarowanie terenu przy zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych oraz przy  obiektach usługowych (handel, gastronomia, hotele, usługi biurowe, parkingi, itp.) oraz wokół obiektów użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, przychodnie, obiekty kultury, sportu, itp.

I miejsce – Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Wita Stwosza 1a/1b (Piotr Bury )

II miejsce – Pizzeria Sicilia – al. Gryfa 15 (Łukasz Kiszka)

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 (Anna Gołofit)

Wyróżnienie: Hotel 104 ul. Pierwszej Brygady 1 (Marian Bielecki)

Wyróżnienie: Kwiaciarnia „OLA” ul. Spokojna (Elżbieta Sawicz)

 

Kategoria: Zagospodarowanie miejsca na odpady

Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czarnieckiego 23, 24, 25 (Bogusław Nieroda i Grzegorz Baran)

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku