REGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIE

W dniu 30 maja 2019 r., w centralnej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Kościuszki został ustawiony „Regał Zniczy”. 

Regał przeznaczony jest do użytku przez osoby odwiedzające groby bliskich, a jego montaż miał na celu podjęcie wspólnych działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów powstających na cmentarzach.

 

Osoby sprzątające groby, zamiast wyrzucać niepotrzebne znicze do pojemników na odpady, mają teraz możliwość pozostawienia ich na regale, dzięki czemu inni będą mogli z nich ponownie skorzystać. Takie działanie umożliwi wielokrotne używanie jeszcze dobrych, nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach na odpady.

Pozostawiane na regale osłony zniczy przeznaczone są do ponownego, nieodpłatnego wykorzystania przez osoby odwiedzające groby na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie. Należy jednak pamiętać, że osłony zniczy powinny nadawać się do ponownego użycia i być:

  • niezniszczone, bez pęknięć i innych uszkodzeń;
  • kompletne (tj. posiadać wszystkie oryginalne elementy, np. przykrycie, podstawkę – jeśli takie wchodziły w skład osłony znicza);
  • pozbawione zużytych wkładów.

 

W 2018 r. z cmentarzy komunalnych w Stargardzie odebrano 1234,47 Mg odpadów, w których znajdowały się głównie osłony zniczy, wkłady oraz wieńce, kwiaty i doniczki. Szklane osłony zniczy stanowią dość ciężką frakcję tych odpadów, w związku z tym Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie podjął inicjatywę ustawienia Regału Zniczy, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców w ograniczanie masy odpadów.

Wykonawcą Regału było przedsiębiorstwo F.H.U. Paweł Statkiewicz ze Stargardu.

Działania na rzecz ograniczania masy odpadów powstających na cmentarzach komunalnych w Stargardzie podejmowane są wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. będącym administratorem cmentarzy, którego zadaniem będzie między innymi przegląd osłon na znicze znajdujących się na regale oraz obsługa eksploatacyjna regału.

 

REGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIEREGAŁ ZNICZY STANĄŁ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STARGARDZIE

Julita Siek

ZUK

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku