Informacja

W 22 tygodniu br. ze względu na przypadające święto 31 maja (czwartek) nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 28.05.2018r. odbędzie się w poniedziałek 28.05.2018r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 29.05.2018r. odbędzie się we wtorek 29.05.2018r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 30.05.2018r. odbędzie się w środę 30.05.2018r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 31.05.2018r. odbędzie się w piątek 01.06.2018r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 01.06.2018r. odbędzie się w sobotę 02.06.2018r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku