Informacja - harmonogram wywozu odpadów

W 44 tygodniu br. ze względu na przypadające święto 1 listopada (czwartek) nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 29.10.2018 r. odbędzie się w poniedziałek 29.10.2018 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 30.10.2018 r. odbędzie się we wtorek 30.10.2018 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 31.10.2018 r. odbędzie się w środę 31.10.2018 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 01.11.2018 r. odbędzie się w piątek 02.11.2018 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 02.11.2018 r. odbędzie się w sobotę 03.11.2018 r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku