Odbiór poświątecznych drzewek choinkowych

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie informuje, że w dniach:

7 - 11 stycznia 2019 r.

4 - 8 luty 2019 r.

od mieszkańców miasta objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi będą odbierane poświąteczne drzewka choinkowe.

 

Drzewka choinkowe będą odbierane selektywnie z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. W związku z tym, prosimy o nie wrzucanie ich do pojemników na odpady.

Ponadto informujemy, że poświąteczne drzewka choinkowe można dostarczać we własnym zakresie do EKOPUNKTU zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15,
gdzie odpady przyjmowane są w dni powszednie w godzinach 7:00-17:00
oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

 

W miarę możliwości prosimy o wystawianie choinek w widocznych

miejscach gromadzenia odpadów.

 

 Zarząd Usług Komunalnych

w Stargardzie

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku