23 STYCZNIA – DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH

Dzień 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy związane  z nieodpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi. Wspólnym celem wszystkich ludzi powinny stać się działania mające na celu ograniczenie ilości plastiku, który trafia na składowiska odpadów, a przede wszystkim  ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak to zrobić? Na przykład używając podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek jednorazowych.

 

Świętuj Dzień Bez Opakowań Foliowych razem z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie!

Przez cały tydzień słuchaj Twojego Radia 90,3 FM – na słuchaczy czekają niespodzianki, m.in. eko – kalendarz i torby wielokrotnego użytku, a w dniu 23 stycznia będzie można dowiedzieć się znacznie więcej na tematy związane z problematyką niefrasobliwego używania i pozbywania się tworzyw sztucznych.

 

Produkcja plastiku

W samej Polsce roczna produkcja tworzyw sztucznych sięga 2,5 mln ton.

Tylko w Warszawie dziennie zużywa się 1,8 mln szt. torebek foliowych z czego większość trafia na składowisko.

Tworzywa sztuczne są bardzo popularne. Ok 60% wykorzystywanych jest w przemyśle spożywczym, ale również w budownictwie, przemyśle medycznym, samochodowym itp. Nieprzemyślane postępowanie z plastikiem wiąże się z dużym obciążeniem środowiska. Dlatego tak ważne jest abyśmy ograniczali ilość powstających odpadów w życiu codziennym oraz segregowali odpady.

 

Segregując tworzywa sztuczne:

- chronimy nieodnawialne naturalne zasoby Ziemi. Czy wiedziałeś, że niektóre komponenty tworzyw sztucznych powstają z ropy naftowej?

- nie dewastujemy przyrody, aby te surowce wydobyć;

- oszczędzamy na kosztach produkcji;

- zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska.

Plastik w warunkach naturalnych ulega bardzo wolnemu rozkładowi. Trwa to kilkaset lat.

 

Z uwagi na nasze zdrowie i na dobro środowiska segregacja odpadów powinna stać się zasadą. Tym bardziej, że można je przetworzyć i nadać im nowe życie. Starajmy się ograniczać powstawanie odpadów. Możemy zacząć to robić od prostych czynności. Co zatem robić?

 - unikajmy plastikowych produktów oraz dodatkowych opakowań,

- na zakupy zawsze zabierajmy torbę wielokrotnego użytku,

- nie używajmy plastikowych jednorazówek,

- segregujmy odpady. Najważniejsze, aby plastik trafił do recyklingu.

 

KLASYFIKACJA ODPADÓW DO RECYKLINGU

W przypadku odpadów opakowaniowych, odpady nadające się do recyklingu zostały oznaczone specjalnym międzynarodowym symbolem  – wstęgą Möbiusa, która składa się z trzech strzałek ułożonych w trójkąt, gdzie w środku może znajdować się cyfra i napis, który oznacza nazwę surowca użytego do produkcji danego opakowania.

Trzy strzałki oznaczają kolejno:
- zbieranie,
- przetworzenie na nowy produkt,
- ponowny zakup przez konsumenta,

Wszystkie opakowania opatrzone tym znakiem należy wysegregować do właściwych pojemników.

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie”.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku