Informacja

Zarząd Usług Komunalnych na prośbę

MPGK Sp. z o.o. - Operatora Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta Stargard informuje, że w dniu  

2 marca 2019 r. tj. sobota

Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie będzie nieczynne.

 

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta

Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

 pok. 103

 

Informacja na stronie MPGK

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku