Informacja

W 18 tygodniu br. ze względu na przypadające święta 1 i 3 maja 2019 r. nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym (worek żółty, niebieski i zielony), tj.:

 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 29.04.2019 r.
  -  bez zmian,
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 30.04.2019 r.
  - bez zmian,
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 01.05.2019 r.
  - odbędzie się w czwartek 02.05.2019 r.
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 02.05.2019 r.
  - bez zmian,
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 03.05.2019 r.
  - odbędzie się w sobotę 04.05.2019 r.

 

Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym – worek brązowy:

 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 29.04.2019 r.
  - bez zmian,
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 30.04.2019 r.
  - bez zmian,
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 01.05.2019 r.
  - odbędzie się w poniedziałek 29.04.2019 r.
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 02.05.2019 r.
  - odbędzie się we wtorek 30.04.2019 r.,
 • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 03.05.2019 r.
  - odbędzie się w sobotę 04.05.2019 r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku