Zmiana harmonogramu

W 25 tygodniu br. ze względu na przypadające święto 20 czerwca 2019 r. nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym:

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 17.06.2019 r. -  bez zmian,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 18.06.2019 r. - bez zmian,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 19.06.2019 r. - bez zmian,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 20.06.2019 r. - odbędzie się w piątek 21.06.2019 r.,
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 21.06.2019 r. - odbędzie się w sobotę 22.06.2019 r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku