Informacja - harmonogram odbioru odpadów

Z przyczyn logistycznych od 14.10.2019 r. nastąpi zmiana dnia wywozu zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości z ulic:

- ul. Batalionów Chłopskich – obecnie odbiór odbywa się w czwartek, od 14.10.2019 r. będzie odbywał się w środę,

- ul. Racławicka - obecnie odbiór odbywa się w czwartek, od 14.10.2019 r. będzie odbywał się w środę.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku