Informacja

W 44 tygodniu br. ze względu na przypadające święto 01.11.2019 r.(piątek) nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym.

 

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 28.10.2019 r. odbędzie się w poniedziałek 28.10.2019 r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 29.10.2019 r. odbędzie się we wtorek 29.10.2019 r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 30.10.2019 r. odbędzie się w środę 30.10.2019 r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 31.10.2019 r. odbędzie się w czwartek 31.10.2019 r.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 01.11.2019 r. odbędzie się w sobotę 02.11.2019 r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku