Informacja

W 1 i 2 tygodniu 2020 r. ze względu na przypadające święta nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  jak i odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym.

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 01.01.2020 r. odbędzie się w czwartek 02.01.2020 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 02.01.2020 r. odbędzie się w piątek 03.01.2020 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 03.01.2020 r. odbędzie się w sobotę 04.01.2020 r.

 

  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na poniedziałek 06.01.2020 r. odbędzie się we wtorek 07.01.2020 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na wtorek 07.01.2020 r. odbędzie się w środę 08.01.2020 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 08.01.2020 r. odbędzie się w czwartek 09.01.2020 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na czwartek 09.01.2020 r. odbędzie się w piątek 10.01.2020 r.
  • Odbiór odpadów planowany w harmonogramie na piątek 10.01.2020 r. odbędzie się w sobotę 11.01.2020 r.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku