Cmentarz Kluczewo

Cmentarz komunalny w Kluczewie, przy ul. Lotników, powierzchnię ok. 2 ha. Na terenie nekropolii nie ma  domu pogrzebowego, a jego funkcję pełni kościół św. Krzyża.

 

Cmentarz przy ul. Lotników

Stargardzkie cmentarze objęte są systemem elektronicznego wyszukiwania grobów.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku