Cmentarz wojenny

Międzynarodowy cmentarz wojenny w Stargardzie, obok cmentarzy w Siekierkach i Chojnie jest jednym z najważniejszych tego typu obiektów w Regionie. Cmentarz przy ul. Władysława Reymonta 26 został utworzony w 1914r. jako miejsce pochówku żołnierzy rosyjskich. W okresie I wojny pochowano tu 95 jeńców zmarłych od ran w okolicznych szpitalach.
W okresie II wojny chowano tu jeńców zmarłych w Stalagu IID w Stargardzie (obóz dla szeregowców i podoficerów) oraz w Oflagu IIC z Dobiegniewa (obóz dla oficerów).W latach 50-tych zwłoki Anglików, Francuzów i część Włochów została ekshumowana przez rodziny. W tych też latach spoczęły tu ciała żołnierzy ekshumowanych z pojedynczych mogił z okolic Stargardu, Pyrzyc i Choszczna.

Powierzchnia cmentarza to 1,27ha. Obecnie spoczywa tu ponad 5 000 żołnierzy.

Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem Wojewody Zachodniopomorskiego i obiekt ten  jest finansowany na zasadzie zadania zleconego Gminie Miasto Stargard Szczeciński.

Na tym cmentarzu znajduje się wiele ciekawostek, do których należą m.in. pomniki wyróżniające się wśród pojedynczych mogił. Możemy zobaczyć:

  • Kamienny, zwieńczony krzyżem cokół upamiętniający jeńców rosyjskich z I wojny światowej. Na marmurowej tablicy wyryty cyrylicą napis: "Żal i smutek o was drodzy towarzysze nie zaginie w dalekiej Rosji. Rosyjscy jeńcy wojenni obozu Stargard".
  • Pomnik ku czci zmarłych jeńców radzieckich wyznania mojżeszowego z lat I wojny światowej.
  • Mogiłę i płytę pamiątkową pułkownika Ignacego Misiąga, odznaczonego mi.in srebrnym krzyżem orderu wojennego Virtutti militari.
  • Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy włoskich.
  • Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy francuskich.
  • Pomnik jeńców rosyjskich, wyznających islam, zmarłych w okresie I wojny światowej. Napis na pomniku głosi "W obronie Boga od złego szatana - W imieniu wielkiego Boga. Nie ma innego Boga oprócz Allaha - Mahomet jest jego prorokiem".
  • Mauzoleum żołnierzy radzieckich, przeniesione z Placu Wolności wraz z płytami nagrobnymi, oraz płaskorzeźbą z wyobrażeniem czołgu oraz żołnierza.

Od kilku lat staraniem Urzędu Miejskiego, a obecnie Zarządu Usług Komunalnych trwa wymiana starych, zniszczonych nagrobków na nowe. Zarząd stara się o dotację na prace remontowe zarówno u Wojewody Zachodniopomorskiego jak i w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

Cmentarz wojenny

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku