Właściciele Nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoich terenach. Każdy teren na obszarze Gminy Miasta Stargard Szczeciński posiada właściciela. Obowiązki identyczne jak na właścicielu spoczywają również na współwłaścicielach, użytkowniku wieczystym, zarządcy, dzierżawcy lub innym podmiocie władającym nieruchomością.

Czytaj więcej...

Drogi Publiczne

Drogą - pasem drogowym jest wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami.

Czytaj więcej...

Wykaz dróg

Wykaz Zarządców dróg:

Drogi krajowe: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie,

Rejon Stargard Szczeciński, ul. Bydgoska 13/15,

telefon: 91 577 52 13, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Drogi gminne

 - utrzymanie czystości i porządku należy do:

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim, ul. PierwszejBrygady 35

telefon: 91 834 18 38, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

- utrzymania nawierzchni , oznakowania zajęcia pasa drogowego należy do:

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, ul. Czarnieckiego 17,

telefon: 91 577 67 69, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku