Kosze uliczne

Kosze uliczne służą do gromadzenia zmieszanych odpadów przy drogach miejskich i w miejscach publicznych. Stosowane są kosze stalowe, betonowe lub z tworzyw sztucznych. Odbiór odpadów zgromadzonych w koszach odbywa się w miarę ich zapełniania, najrzadziej co drugi dzień.

Kosze uliczne nie służą do wrzucania niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku