Przystanki komunikacyjne

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych należy do zadań Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim. Wykonywane są bieżące prace związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz czynności eksploatacyjne mające na celu utrzymanie przystanków w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Stargard Szczeciński, położonych przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii drogi.

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku