Edukacja ekologiczna dla szkół i przedszkoli

 

 

 

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w ramach prowadzonych działań edukacyjnych zaprasza szkoły i przedszkola do zgłaszania swoich podopiecznych do udziału w lekcjach ekologicznych. 

Zakresy tematyczne:

1) „Podstawy postępowania z odpadami: ograniczenie masy odpadów komunalnych i segregacja”,

2) „Ograniczenie masy odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania z odpadami problemowymi”. 

Czytaj więcej...

Zuk przeszkolił 1660 dzieci - podsumowanie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach

W czerwcu zakończyły się lekcje ekologiczne prowadzone w roku szkolnym 2016/2017 w stargardzkich szkołach podstawowych i przedszkolach.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie w marcu rozpoczął prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przeprowadzane były głównie pogadanki oraz zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu prezentacji tematycznych, pracy twórczej dzieci, ulotek, książeczek i innych pomocy. Przeprowadzono zajęcia w ponad 80 grupach dzieci w wieku 3-6 oraz w klasach I-III i IV-VI. Łącznie w lekcjach wzięło udział 1660 uczniów i przedszkolaków.

Czytaj więcej...

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, aby miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów i poszanowaniem  naszej planety jej zasobów naturalnych tj. surowców energetycznych, roślinności, powietrza, gleby i wody.

Czytaj więcej...

EKO – dzieciaki edukują się w zakresie segregacji odpadów

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia ekologiczne w przedszkolach, które prowadzone są przez pracowników Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie – Panią Julitę Siek i Panią Aldonę Farbotko. W dniu 03.03.2017.r pierwsze dwie grupy przedszkolaków wzięły udział w lekcji edukacyjnej z cyklu „Na tropie ekologii” Lekcja nosiła tytuł „Detektyw Starguś w przedszkolu”.

Czytaj więcej...

Lekcje ekologiczne

 

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie  zaprasza do udziału w lekcji ekologicznej

Czytaj więcej...

Ekobajka

„Ekomisja detektywa Stargusia” – jak postępować z odpadami komunalnymi.

Z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych Zarząd Usług Komunalnych przy udziale Wydawnictwa Bombajka z Zamościa przygotował oryginalną bajkę edukacyjną pt. "Ekomisja detektywa Stargusia". Bajka poprzez zabawę słowem, dynamikę dialogów oraz obecność morałów – kluczowego składnika edukacyjnego bajki, uczy jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. Bajka została zilustrowana na tle parków i zabytków stargardzkich, co pozwoli małym słuchaczom i czytelnikom na utożsamienie się z misją prowadzoną przez detektywa Stargusia.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku