Nowy cmentarz

Nowy Cmentarz przy ul. Spokojnej 49 powstał w 2002r.Obecnie cmentarz zajmuje ok.9 ha powierzchni, docelowo teren zarezerwowany pod kwatery grzebalne obejmuje 26,7 ha.

Przy bramie głównej znajduje się dom pogrzebowy należący do Miasta, budynek administracyjny w którym urzęduje kierownik wszystkich trzech cmentarzy komunalnych w Stargardzie. W pobliżu  bramy głównej istnieje jedyne w Stargardzie kolumbarium. 

 

Cmentarz przy ul. Spokojnej - Nowy cmentarz

Stargardzkie cmentarze objęte są systemem elektronicznego wyszukiwania grobów.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku