Odpady zielone

Odpady zielone można samodzielnie odzyskiwać, we własnym zakresie, w przeznaczonych do tego celu kompostownikach, zlokalizowanych na nieruchomości, z której te odpady pochodzą, z zachowaniem sztuki ogrodniczej. Kompostowanie jest sposobem na wykorzystanie odpadów organicznych oraz na przygotowanie naturalnego i efektywnego nawozu. W ten sposób można przetwarzać liście, trawę, odchody zwierzęce, resztki z kuchni (oprócz mięsa i owoców cytrusowych), zgniłe owoce, popiół z kominka, a nawet czysty papier.

Właściciele nieruchomości, którzy nie kompostują odpadów zielonych, zobowiązani są je zbierać i przekazywać do odbioru, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu. Do gromadzenia odpadów zielonych, dopuszcza się stosowanie worków w kolorze brązowym lub innym, o minimalnej pojemności 80 dm3.

 

Co można wrzucać do worków:

  • ściętą trawę, chwasty,
  • liście,  
  • zwiędłe kwiaty,
  • drobne gałązki drzew i krzewów.

 

Odpady zielone są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez operatora systemu – MPGK Sp. z o.o., w ramach uciszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu.

Odpady będą odbierane z nieruchomości sezonowo zgodnie z harmonogramem odbioru.  

Harmonogram odbioru odpadów zielonych

Harmonogramy odbioru odpadów będą  modyfikowane i dostosowywane do rzeczywistej obsługi nowego systemu.

Odbiorowi podlegać będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni lub w miejscach gromadzenia odpadów, do których zapewniony będzie dojazd pojazdem odbierającym odpady.

W przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów zielonych operator będzie przyjmował zgłoszenia telefoniczne na odbiór odpadów poza stałym harmonogramem odbioru. Odbiór tych odpadów będzie następować w dni tygodnia określone przez operatora dla danego rejonu miasta.

 

Dodatkowo istnieje możliwość bezpłatnego przekazywania odpadów, we własnym zakresie, do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – EKOPUNKTU, w godzinach otwarcia punktu.

 

W celu poprawy jakości świadczonych usług MPGK Sp. z o.o. uruchomiła Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów  oraz wymianę pojemnika.

 

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard Szczeciński

tel. (91) 577 01 69

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku