Stary cmentarz

Cmentarz przy ul. Kościuszki zwany Starym Cmentarzem w Stargardzie Szczecińskim - jest największym i najstarszym spośród istniejących nekropolii. Zajmuje powierzchnię około 20 ha pomiędzy ulicami: Kościuszki, Spokojną i Przedwiośnie.

Cmentarz został założony w 1910, jako rozszerzenie nieistniejącego już cmentarza na terenie obecnego Parku Batorego.

Cmentarz ma charakter parkowy i jest wykorzystywany przez mieszkańców jako teren spacerów. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Istniejący drzewostan to głównie starodrzew o zróżnicowanym składzie gatunkowym.

Na terenie cmentarza znajduje tzw. Kwatera Saperów oraz lapidarium. Na kwaterze saperów spoczywają szczątki 65 osób poległych w czasie rozminowywania miasta w 1945 i 1946r.  

Przy bramie głównej znajduje się dom pogrzebowy należący do MPGK Sp. z o.o.

Obecnie na cmentarzu nie ma już wolnych miejsc grzebalnych. Pochówki dokonywane są jedynie jako dochowanie do istniejących mogił, lub w miejscu grobów zlikwidowanych w wyniku ich  nieopłacenia. Opłata za korzystanie z grobu jest ważna przez 20 lat od momentu pogrzebu. Kolejne opłaty należy wnosić w odstępach 20 letnich.

 

Cmentarz przy ul. Kościuszki - Stary cmentarz

Stargardzkie cmentarze objęte są systemem elektronicznego wyszukiwania grobów.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku