Szalety miejskie

Miejskie szalety publiczne

W Stargardzie znajdują się 3 miejskie szalety publiczne zlokalizowane przy pl. Targowym (skrzyżowanie ulic: Reja i Słowackiego), przy pl. Wolności oraz w parku Bolesława Chrobrego (w okolicach Baszty Morze Czerwone). Korzystanie z szaletów publicznych jest nieodpłatne. W szalecie zapewnione są odpowiednie warunki sanitarno – higieniczne. Udostępniona jest bieżąca ciepła i zimna woda, ogrzewanie, środki higieny osobistej itp.

Godziny funkcjonowania szaletów: 

- przy pl. Targowym:

 • poniedziałek - piątek: od 7:00 do 18:00

 • sobota: od 7:00 do 14:00

 • niedziela i święta: od 8:00 do 14:00

  - przy pl. Wolności:

 • w okresie od 1 września do 30 kwietnia:
  codziennie od 7:00 do 18:00

 • w okresie od 1 maja do 31 sierpnia:      
  codziennie od 7:00 do 20:00

  - w parku Bolesława Chrobrego:

 • w okresie od 1 kwietnia do 31 maja:       
  codziennie od 7:00 do 20:00

 • w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia:
  codziennie od 7:00 do 21:00

 • w okresie od 1 września do 30 września:
  codziennie od 7:00 do 20:00

 • w okresie od 1 październik do 31 marca:  
  codziennie od 7:00 do 17:00

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku