Właściciele Nieruchomości

Każdy teren zieleni w mieście posiada właściciela lub zarządcę. Właściciel, zarządca, dzierżawca lub jakikolwiek inny posiadacz terenu powinien utrzymywać teren we właściwym stanie.

Zarząd  Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim  zarządza ogólnodostępnymi  terenami  zieleni, nie posiadającymi  innego właściciela, zarządcy, czy administratora niż  Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Są to parki, skwery i zieleń w pasach drogowych ulic gminnych.

W przypadku jakichkolwiek interwencji należy je zgłaszać do administratora: właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej, STBS,  Wspólnoty Mieszkaniowej, instytucji  czy prywatnego właściciela.

 

Telefony interwencyjne:

 

Administracja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Zachód A7 91 834 34 84

Pogotowie awaryjne
(poza godzinami pracy Administracji):

91 573 43 51

509 339 639

Administracja Os. Chopina ul. Wieniawskiego 32 91 573 17 07

Administracja Os. Kluczewo - Lotnisko ul. Skarżyńskiego 11/u/2 91 834 33 58

Administracja Os. Stare Miasto ul. Klasztorna 2 91 834 55 92

Administracja Os. Zachód i Letnie Os. Zachód A7 91 834 34 83

Administracja Os. Pyrzyckie ul. Wierzyńskiego 4c 91 834 50 64

STBS Sp. z o.o. ul. Struga 29 91 578 47 50

Pogotowie awaryjne

91 577 04 58

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku