Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy fontannie na os. Zachód

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy  fontannie na os. Zachód poprzez:

1)      Zakup, dostarczenie i posadowienie w docelowym miejscu donic,

2)      Wykonanie nasadzeń i innych prac  związanych z posadzeniem drzew w donicach

3)      dwuletnie utrzymanie nasadzonego materiału roślinnego

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

ZMIANY:

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku