Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dotyczące usługi dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie.

 

  • Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ
  • Załączniki: POBIERZ1
  • Rozstrzygnięcie:

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku