Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług oczyszczania murów obronnych w Stargardzie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług oczyszczania murów obronnych w Stargardzie.


 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku