Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i miejsca na ognisko zarządzanych przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i miejsca na ognisko zarządzanych przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. Czas trwania umowy: od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku