Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie.

  • Pełna treść ogłoszenia: CZYTAJ
  • Specyfikacja:
  • Załączniki: POBIERZ1
  • Rozstrzygnięcie:

UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA:

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku