Unieważnione: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego  jest opracowanie ekspertyzy dla fragmentu parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie.


UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA:

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku