Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie”.

Oferty należy składać poprzez Platformę Zakupową - link w dalszej treści ogłoszenia.


KOMUNIKAT: Komunikat do zapytania ofertowego / Projekt umowy

UWAGI DO OGŁOSZENIA:

ODWOŁANIA:

ZMIANY:

PYTANIA:

WYJAŚNIENIA:

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku