Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług oczyszczania murów obronnych w Stargardzie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług oczyszczania murów obronnych w Stargardzie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dotyczące usługi dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy fontannie na os. Zachód

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy  fontannie na os. Zachód poprzez:

1)      Zakup, dostarczenie i posadowienie w docelowym miejscu donic,

2)      Wykonanie nasadzeń i innych prac  związanych z posadzeniem drzew w donicach

3)      dwuletnie utrzymanie nasadzonego materiału roślinnego

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

Czytaj więcej...

Gmina Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie logo podstawowego oraz dwóch loga spójnych z logo podstawowym dla Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz opracowanie ksiąg znaków.

Gmina Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie logo podstawowego oraz dwóch loga spójnych z logo podstawowym dla Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz opracowanie ksiąg znaków.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku