Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i miejsca na ognisko zarządzanych przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i miejsca na ognisko zarządzanych przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. Czas trwania umowy: od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług oczyszczania murów obronnych w Stargardzie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług oczyszczania murów obronnych w Stargardzie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dotyczące usługi dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dekorowania flagami ulic miejskich w Stargardzie.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy fontannie na os. Zachód

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy  fontannie na os. Zachód poprzez:

1)      Zakup, dostarczenie i posadowienie w docelowym miejscu donic,

2)      Wykonanie nasadzeń i innych prac  związanych z posadzeniem drzew w donicach

3)      dwuletnie utrzymanie nasadzonego materiału roślinnego

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

Czytaj więcej...

Podkategorie

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku