Rok 2021 został ogłoszony przez Województwo Zachodniopomorskie Rokiem Ekologicznym. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przekazał Prezydentowi Miasta Stargard Rafałowi Zającowi 24 sztuki drzew: 10 szt. platanów klonolistnych i 14 szt. surmii bignoniowej.

Transport drzew ze szkółki drzew ozdobnych dojechał do Stargardu 2 listopada 2021 r.

Platany zostały posadzone w parku im. Stefana Batorego, natomiast surmie będą w najbliższych dniach sadzone przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie na skwerach i w pasach drogowych dróg miejskich.