Parki zabytkowe

W obrębie Starówki znajdują się planty miejskie, czyli pierścień zielni otaczający historyczną zabudowę  Starego  Miasta. We wszystkich parkach na bieżąco prowadzone są prace mające na celu zapewnienie:

  • bezpieczeństwa dla użytkowników – przycinka i wycinka drzewostanu,
  • czystości i porządku – opróżnianie koszy i sprzątanie powierzchni,
  • ładu i estetyki nasadzeń roślin.

Park Chrobrego

– jego powierzchnia wynosi  9,73  ha. Park znajduje się w środkowej części miasta, okala Stare Miasto od północy i zachodu. Przez całą długość parku przebiega aleja Słowicza wytyczona na dawnym wale ziemnym. Ogranicza go obrys murów obronnych oraz ulice: Portowa, Andrzeja Struga Wojska Polskiego, pl. Wolności, Skwer Jana Pawła II, Stefana Czarnieckiego. Graniczy z Parkiem Zamkowym oraz Parkiem Piastowskim. Na jego terenie znajduje się amfiteatr który utrzymywany jest przez Stargardzkie Centrum Kultury, skate-plaza znajdująca się na działce należącej do Młodzieżowego Domu Kultury, teatr letni w którym w sezonie letnim odbywa się wiele imprez miejskich, dwa duże place zabaw dla dzieci. W 2018 roku na terenie parku przeprowadzono rewitalizację nasadzeń, regenerację trawników oraz odnowiono wybrane ciągi piesze na terenie parku. W 2019 roku Zarząd Usług Komunalnych przystąpił do prac nad zadaniem „Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew w parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie. Podczas prac wykonano pielęgnacje 210 sztuk drzew znajdujących się na terenie parku.

Park Piastowski

– zajmuje powierzchnię 0,68 ha i jest to najmniejszy park miejski na terenie Stargardu. Park położony w zachodniej części Starego Miasta, od północy graniczy z Parkiem Chrobrego, a od południa z Parkiem Popiela.

Park Popiela

– obszar założenia wynosi 1,55 ha, położony w południowej części Starego Miasta nad rzeką Iną, od północnego zachodu graniczy z Parkiem Piastowskim, a od południowego wschodu z Parkiem Jagiellońskim. Na jego terenie znajdują się 32 gatunki drzew w wieku 100-200 lat. Najliczniej występują klon, jawor, kasztanowce, dęby stożkowe, tulipanowce amerykańskie. W pobliżu baszty Lodowej znajduje się zespół 11 platanów klonolistnych stanowiących pomniki przyrody. W 2018 roku podczas prac nad rewaloryzacją założenia parkowego wykonano szereg prac polegających na: powrocie do zabytkowego układu komunikacyjnego, wykonaniu nowych ścieżek, odtworzeniu trawników, wykonaniu nasadzeń krzewów, postawienie oświetlenia, dodatkowo na terenie parku powstał kącik szachowy.

Park Jagielloński

– zajmuje obszar 2,30 ha położony we wschodniej części Starego Miasta nad rzeką Iną, od północy graniczy z Parkiem Zamkowym, a od zachodu z Parkiem Popiela. Jest najniżej położonym parkiem w Stargardzie – 19-20 m n.p.m. Najliczniej występują tu klony, lipy, topole i dęby. W 2018 roku podczas prac nad rewaloryzacją założenia parkowego wykonano szereg prac polegających na : wykonaniu nowych ścieżek, odtworzeniu trawników, postawienie oświetlenia, postawieniu dwóch placów zabaw oraz siłowni terenowej. Na terenie parku znajduje się również polana rekreacyjna oraz różanka.

Ciąg spacerowy nad Iną ( równoległy do ul. Marii Curie- Skłodowskiej)

– powierzchnia alei wynosi 1,84 ha, jest to malowniczo usytuowany ciąg pieszy graniczący z rzeką Iną.

Park Zamkowy

– o powierzchni równej 2,61 ha, położony w północno-wschodniej części Starego Miasta nad rzeką Iną, od zachodu graniczy z Parkiem Chrobrego, a od południa z Parkiem Jagiellońskim. Park położony jest na terenie dawnego grodziska – najstarszej części miasta. Szatę roślinną stanowi 27 gatunków drzew i krzewów, z czego najliczniejszą grupę stanowi grupa topoli Maksymowicza. Na terenie parku znajduje się pomnik ustawiony z okazji 50. rocznicy powstania Stargardzkiego oddziału PTTK.