Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans [pdf – 245KB]

Informacja dodatkowa [pdf – 607KB]

Rachunek zysków i strat [pdf – 184KB]

Zestawienie zmian w funduszu [pdf – 158KB]