Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie za rok 2023

Bilans jednostki

[PDF – 271 KB]

30.04.2024

Informacje dodatkowe

[PDF – 280 KB]

30.04.2024

Informacje dodatkowe
szczegóły

[PDF – 936 KB]

30.04.2024

Rachunek
zysków i strat

[PDF – 265 KB]

30.04.2024

Zestawienie zmian
w funduszu

[PDF – 261 KB]

30.04.2024

Sprawozdanie za rok 2022

Bilans jednostki

[PDF – 294 KB]

26.04.2023

Informacje dodatkowe

[PDF – 223 KB]

26.04.2023

Informacje dodatkowe
szczegóły

[PDF – 625 KB]

26.04.2023

Rachunek
zysków i strat

[PDF – 147 KB]

26.04.2023

Zestawienie zmian
w funduszu

[PDF – 131 KB]

26.04.2023

Sprawozdanie za rok 2021

Bilans jednostki

[PDF – 193 KB]

06.04.2022

Informacje dodatkowe

[PDF – 645 KB]

06.04.2022

Rachunek
zysków i strat

[PDF – 141 KB]

06.04.2022

Zestawienie zmian
w funduszu

[PDF – 129 KB]

06.04.2022

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans jednostki

[PDF – 245 KB]

05.05.2021

Informacje dodatkowe

[PDF – 607 KB]

05.05.2021

Rachunek
zysków i strat

[PDF – 184 KB]

05.05.2021

Zestawienie zmian
w funduszu

[PDF – 158 KB]

05.05.2021

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans jednostki

[PDF – 236 KB]

14.05.2020

Informacje dodatkowe

[PDF – 600 KB]

14.05.2020

Rachunek
zysków i strat

[PDF – 165 KB]

14.05.2020

Zestawienie zmian
w funduszu

[PDF – 145 KB]

14.05.2020

Sprawozdanie za rok 2018

Bilans jednostki

[PDF – 236 KB]

24.03.2020

Informacje dodatkowe

[PDF – 600 KB]

24.03.2020

Korekta – Bilans

[PDF – 236 KB]

24.03.2020

Korekta – Rachunek
zysków i strat

[PDF – 165 KB]

24.03.2020

Korekta – Zestawienie
zmian w funduszu

[PDF – 145 KB]

24.03.2020

Rachunek
zysków i strat

[PDF – 165 KB]

24.03.2020

Zestawienie zmian
w funduszu

[PDF – 145 KB]

24.03.2020