Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie za rok 2022

Bilans [pdf – 193KB]

Informacja dodatkowa [pdf – 645KB]

Informacja dodatkowa- szczegóły [pdf – 645KB]

Rachunek zysków i strat [pdf – 141KB]

Zestawienie zmian w funduszu [pdf – 129KB]

Sprawozdanie za rok 2021

Bilans [pdf – 193KB]

Informacja dodatkowa [pdf – 645KB]

Rachunek zysków i strat [pdf – 141KB]

Zestawienie zmian w funduszu [pdf – 129KB]

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans [pdf – 245KB]

Informacja dodatkowa [pdf – 607KB]

Rachunek zysków i strat [pdf – 184KB]

Zestawienie zmian w funduszu [pdf – 158KB]