Telefony interwencyjne

Interwencje dotyczące czystości i porządku na terenie Miasta Stargard należy zgłaszać do zarządcy danej nieruchomości np. właściwej spółdzielni mieszkaniowej, STBS, wspólnoty mieszkaniowej, instytucji, zarządcy drogi lub do:

STRAŻ MIEJSKA
pod numerem telefonu
91 577 50 90
telefon alarmowy: 986
email: straz@um.stargard.pl

lub

ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
pod numerem telefonu
91 834 18 38
email: a.farbotko@zuk-stargard.pl