Akty prawne

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

METODA I STAWKI

Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej W Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…

Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…

Uchwała Nr XX/234/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty… – zmiana od 01.01.2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/364/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty… – zmiana od 01.03.2022r.

UCHWAŁA NR XLII/425/2022 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – obowiązuje od 19.07.2022r. 

UCHWAŁA NR XLVIII/486/2023 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – obowiązuje od 01.03.2023r.