Zarząd Usług Komunalnych
w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35 (wieżowiec SARL)
73-110 Stargard

Godziny pracy ZUK:
pon.-pt.: 7:00-15:00

Godziny pracy kasy ZUK:
pon., wt., czw.: 7:30-14:30 (z przerwą 11:00-11:30)
śr., pt.: 7:30-14:00 (z przerwą 11:00-11:30)

 • Dane do faktury
  Gmina Miasto Stargard
  Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
  ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 • NIP: 854-222-88-73

 • Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A. – I O/Stargard
  17 1240 3927 1111 0010 4780 3377

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

Obsługa gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

JULITA SIEK
Dyrektor

EWA JAKIEŁA
Główny Księgowy

DZIAŁ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

MARTA KRAWCZYŃSKA

Główny specjalista ds. naliczania opłat dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych

MAGDALENA OLEJNICZAK

Inspektor ds. naliczania opłat dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

KAROLINA KACZMARCZYK

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁ FINANSOWY

(Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

DAGMARA WOŹNICA

Główny specjalista ds. księgowości i windykacji opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

MONIKA ZIEMIĘCKA

Inspektor ds. księgowości i finansów

EDYTA GRABARZ-KONINA

Inspektor ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BEATA PIERKO

Inspektor ds. obsługi kasy, ewidencji i weryfikacji należności

DZIAŁ ZIELENI ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

MONIKA JAROSZ-SZCZEPANIAK

Ogrodnik Miejski – Kierownik Działu

WERONIKA SKORUPA

Podinspektor ds. utrzymania zieleni w gminnych pasach drogowych i cmentarzy komunalnych

MARTA FARBOTKO STACHERA

Inspektor ds. utrzymania porządku i czystości na terenach miejskich

ADRIANNA SZPENER

Podinspektor ds. utrzymania parków i skwerów miejskich

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

EWA ORŁOWSKA

Główny specjalista ds. administracji i kadr

ADRIANA TRELA

Inspektor ds. administracji

dr Marlena Płonka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych