Zarząd Usług Komunalnych
w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35 (wieżowiec SARL)
73-110 Stargard

Godziny pracy ZUK:
pon.-pt.: 7:00-15:00

Godziny pracy kasy ZUK:
pon., wt., czw.: 7:30-14:30 (z przerwą 11:00-11:30)
śr., pt.: 7:30-14:00 (z przerwą 11:00-11:30)

 • Dane do faktury
  Gmina Miasto Stargard
  Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
  ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 • NIP: 854-222-88-73

 • Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A. – I O/Stargard
  17 1240 3927 1111 0010 4780 3377

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

Obsługa gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

KATARZYNA RYBACZUK
Dyrektor

JULITA SIEK
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Odpadami

ALINA ŁADNIAK
Główny Księgowy

DZIAŁ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Inspektor ds. naliczania opłat dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych

Inspektor ds. naliczania opłat dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁ FINANSOWY

(Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Główny specjalista ds. rachunkowości

Inspektor ds. rachunkowości

Inspektor ds. rachunkowości

Podinspektor ds. obsługi kasy, ewidencji i windykacji

DZIAŁ ZIELENI ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Ogrodnik Miejski – Kierownik Działu

Główny specjalista ds. utrzymania czystości i porządku, szaletów oraz fontann miejskich

Inspektor ds. utrzymania zieleni w gminnych pasach drogowych, akcji zimowej, placów zabaw i cmentarzy komunalnych

Podinspektor ds. utrzymania parków i skwerów miejskich

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

Główny specjalista ds. administracji i kadr

Podinspektor ds. administracji

dr Marlena Płonka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zamówienia publiczne