Zarząd Usług Komunalnych
w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35 (wieżowiec SARL)
73-110 Stargard

Godziny pracy ZUK:
pon.-pt.: 7:00-15:00

Godziny pracy kasy ZUK:
pon., wt., czw.: 7:30-14:30 (z przerwą 11:00-11:30)
śr., pt.: 7:30-14:00 (z przerwą 11:00-11:30)

 • Dane do faktury
  Gmina Miasto Stargard
  Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
  ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 • NIP: 854-222-88-73

 • Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A. – I O/Stargard
  17 1240 3927 1111 0010 4780 3377

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

Obsługa gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

KATARZYNA RYBACZUK
Dyrektor

JULITA SIEK
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Odpadami

EWA JAKIEŁA
Główny Księgowy

DZIAŁ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

MARTA KRAWCZYŃSKA

Inspektor ds. naliczania opłat dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych

MAGDALENA OLEJNICZAK

Inspektor ds. naliczania opłat dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

KAROLINA KACZMARCZYK

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁ FINANSOWY

(Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

DAGMARA WOŹNICA

Główny specjalista ds. księgowości i windykacji opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

MONIKA ZIEMIĘCKA

Inspektor ds. rachunkowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

EDYTA GRABARZ-KONINA

Inspektor ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BEATA PIERKO

Inspektor ds. obsługi kasy, ewidencji i weryfikacji należności

DZIAŁ ZIELENI ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

MONIKA JAROSZ-SZCZEPANIAK

Ogrodnik Miejski – Kierownik Działu

ALDONA FARBOTKO

Główny specjalista ds. utrzymania czystości i porządku, akcji zimowej, szaletów, placów zabaw oraz fontann miejskich

Inspektor ds. utrzymania zieleni w gminnych pasach drogowych i cmentarzy komunalnych

KATARZYNA KARAŹNIEWICZ

Inspektor ds. utrzymania parków i skwerów miejskich

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

EWA ORŁOWSKA

Główny specjalista ds. administracji i kadr

Inspektor ds. administracji

dr Marlena Płonka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zamówienia publiczne