Zarząd Usług Komunalnych
w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35 (wieżowiec SARL)
73-110 Stargard

Godziny pracy ZUK:
pon.-pt.: 7:00-15:00

Godziny pracy kasy ZUK:
pon., wt., czw.: 7:30-14:30 (z przerwą 11:00-11:30)
śr., pt.: 7:30-14:00 (z przerwą 11:00-11:30)

 • Dane do faktury
  Gmina Miasto Stargard
  Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
  ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 • NIP: 854-222-88-73

 • Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A. – I O/Stargard
  17 1240 3927 1111 0010 4780 3377

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

Obsługa gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

RYBACZUK KATARZYNA
Dyrektor

JAROSZ-SZCZEPANIAK MONIKA
z-ca Dyrektora, Ogrodnik Miejski

ŁADNIAK ALINA
Główny Księgowy

DZIAŁ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

SIEK JULITA
Kierownik Działu

Inspektor ds. ewidencji umów i naliczania opłat

Podinspektor ds. naliczania opłat

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁ FINANSOWY

(Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Inspektor ds. rachunkowości

Inspektor ds. rachunkowości

Inspektor ds. rachunkowości

Podinspektor ds. obsługi kasy,
ewidencji i windykacji

DZIAŁ ZIELENI ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Inspektor ds. utrzymania zieleni w gminnych pasach drogowych, akcji zimowej, placów zabaw, fontann i cmentarzy

Podinspektor ds. utrzymania parków i skwerów miejskich

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

Główny specjalista
ds. administracji i kadr

Podinspektor
ds. administracji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
dr Marlena Płonka

Zamówienia publiczne