Pozostałe parki

Park 3 Maja

– położony w centralnej części Stargardu, pomiędzy ulicami: Skarbową, Bogusława IV, ks. Barnima I, Wyszyńskiego. Park znajduje się na terenie dawnego cmentarza. Jego łączna powierzchnia wynosi 4,98 ha. Układ zieleni na terenie parku tworzą: dęby, lipy, wiązy, jesiony i buki, z czego najstarsze okazy stanowią: wiąz szypułkowy, topola geldryjska i klon jawor.

Park Batorego

– położony w rozwidleniu ulic: Kościuszki i Spokojnej, po zachodniej stronie przyległy do Starego Cmentarza, jest drugim co do wielkości parkiem w Stargardzie zajmuje powierzchnię 7 ha. Park powstał na dawnym, założonym w połowie XIX wieku cmentarzu ewangelickim. Dopiero w 1970 teren ten zagospodarowano z przeznaczeniem na park. Dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, wyrównano teren, ustawiono ławki. W latach 90. odtworzono dawny układ ścieżek na terenie parku, a w 2008 roku zainstalowano lampy.

Park Panorama

– jego powierzchnia wynosi 3,83 ha Park położony jest we wschodniej części Stargardu, na Zarzeczu pomiędzy ul. Grunwaldzką i Na Grobli. Park został zagospodarowany jako ostatni, w latach 1996-2000 wytyczono nowe ścieżki, dokonano nowych nasadzeń, zbudowano plac zabaw i ustawiono ławki. Na południowo-wschodnim skraju parku znajduje się Pałac Panorama.

Park Podworski

– jest to założenie parkowe o powierzchni 3,46 ha. W 2018 roku została przeprowadzona jego rewitalizacja w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Podworskiego przy ul. Lotników w Stargardzie” nadzorowana przez Zarząd Usług Komunalnych. W ramach robót wykonana została wycinka starego, chorego drzewostanu i nowe nasadzenia oraz prace pielęgnacyjne. Na terenie parku postawiony plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna wraz z niezbędną małą architekturą taką jak ławki czy kosze na śmieci, park zyskał też oświetlenie. Przebudowano też ogrodzenie i utworzono ścieżkę ekologiczną. W 2019 roku została również zrewitalizowania zabytkowa altana znajdująca się na terenie parku.