Pomniki przyrody

Na terenach zieleni miejskiej Stargardu znajduje się 10 pojedynczych drzew oraz grupa 11 drzew z gatunku platan zakwalifikowanych jako pomniki przyrody.

L.p Nazwa Położenie Lokalizacja
Obręb Działka
1. Dąb szypułkowy Park Jagielloński
– centrum parku
0011 327/2
2. Grab pospolity Park Zamkowy
– przy Baszcie Białogłówka
0011 153/2
3. Grab pospolity Park Zamkowy
– przy Baszcie Białogłówka
0011 153/2
4. Dąb szypułkowy Skrzyżowanie ul. Niepodległości
z ul. Powstańców Warszawy
0016 207/2
5. Wiąz szypułkowy Park 3 Maja 0010 440/54
6. Klon jawor Park 3 Maja
– północny narożnik parku,
na terenie ZS nr 1)
0010 437/7
7. Klon jawor Park 3 Maja
– północna część parku
0010 440/54
8. Platan klonolistny
grupa 11 drzew
Park Popiela 0011 318/2
9. Topola geldryjska Park 3 Maja
– północny narożnik parku
0010 440/53
10. Wiąz szypułkowy ul. Skarbowa 0010 440/12
11. Klon zwyczajny Park 3 Maja
– południowa część parku
0010 440/54