Zieleńce

Oprócz dużych założeń parkowych Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie sprawuje również nadzór nad mniejszymi terenami zieleni miejskiej, których powierzchnia wynosi 21,5ha. Podobnie jak w przypadku parków, na skwerach wykonywane są prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników, czystości i porządku oraz ładu i estetyki zieleni znajdującej się na zieleńcach.

 1. 15 Południk
 2. Bolesława Chrobrego- Garncarska
 3. Bolesława Chrobrego – Spichrzowa za Spichrzem
 4. Bolesława Chrobrego- Kazimierza Wielkiego – Portowa
 5. Hetmana Stefana Czarnieckiego przy kościele św. Ducha – dz. nr 440/17
 6. Gdańska – Jana Kilińskiego
 7. Gdańska przy ogrodach działkowych
 8. Bolesława Krzywoustego- Sukiennicza
 9. Kwartał „E” od strony ul. Adama Mickiewicza
 10. Os. Zachód – parking przy sklepie „Piotr i Paweł”
 11. Józefa Piłsudskiego – Marii Konopnickiej
 12. Plac Majdanek
 13. Plac Wolności – wokół zajezdni, dz. nr 450
 14. Skarpa Andrzeja Struga
 15. Skwer Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II (wraz z utwardzoną nawierzchnią przy pomniku)
 16. Teren przy ul. Strażniczej
 17. Teren przy ul. Królowej Jadwigi
 18. Teren wzdłuż kanału Młyńskiego
 19. Warowna
 20. Warszawska- Sadowa
 21. Wieniawskiego – Kubańska
 22. Włosiennicza
 23. Wojska Polskiego – Sportowa
 24. Stefana Wyszyńskiego
 25. Psie Pole dz. nr 421/2 obr.6