Edukacja ekologiczna dla szkół i przedszkoli

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadzoną w placówkach na terenie miasta Stargard, uprzejmie informuję, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie  prowadzi nabór na prelekcje pod nazwą ,,Kodeks młodego ekologa”.

Mając na uwadze nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującą  od 6 września 2019 r. która wprowadza w życie konieczność dokonania od 1 stycznia 2020 r. istotnych zmian w funkcjonowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. nałożenie obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich właścicieli oraz rozszerzenie zbiórki odpadów segregowanych o dodatkową frakcje czyli odpady kuchenne, Zarząd Usług Komunalnych informuje, że dotychczas prowadzone zajęcia zostaną rozbudowane i wzbogacone o wiedzę dotyczącą nowych zasad segregacji na terenie miasta po 1 stycznia 2020 r.

Forma prowadzenia zajęć dostosowana jest do wieku dzieci:

Przedszkola: wiek 4-6 lat

Szkoły: klasy: 0-III i IV-VI

Zajęcia obejmują głównie przeprowadzenie pogadanek oraz zajęć praktycznych przy wykorzystaniu np. prezentacji tematycznych, pracy twórczej dzieci, ulotek, książeczek i innych pomocy. Po zajęciach dzieci będą znały podstawy właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz odpadami problemowymi, będą wiedziały dlaczego należy ograniczać masę odpadów komunalnych w życiu codziennym, a także poznają podstawy prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od nowego roku w Stargardzie. Realizacja programu będzie się odbywała we współpracy i pod nadzorem nauczyciela / opiekuna grupy ze strony przedszkola.

Jednocześnie informuję, że ze względu na limit godzin w tygodniu dokonanie zgłoszenia nie gwarantuje realizacji zajęć. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po dokonanym zgłoszeniu realizacja zostanie indywidualnie uzgodniona telefonicznie.

Koordynator działań edukacyjnych:
Karolina Kaczmarczyk
tel. 91 834 18 48

Informacje ze szkoleń i nie tylko

Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzono zajęcia ekologiczne dla dzieci w szkołach (w kl. I-IV) oraz przedszkolach.

Lekcje były prowadzone w drugim semestrze w roku szkolnym 2018/2019 oraz w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. – łącznie przeprowadzono 70 lekcji, w których wzięło udział 1464 dzieci.

Lekcje obejmowały tematykę głównie ograniczenia masy odpadów komunalnych i segregacji odpadów. Po przeprowadzonych zajęciach dzieci otrzymywały magnesy edukacyjne na lodówkę z notesikiem lub książeczki o Stargusiu i naklejki motywacyjne.

Ponadto w  okresie letnim przeprowadzono również 3 godziny prelekcji na półkoloniach.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz aktywny udział dzieci w zajęciach.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza okaże się owocna i wszyscy wspólnie z pełną odpowiedzialnością i świadomością będziemy dbać
o nasze środowisko segregując odpady i ograniczając ich masę.

W kolejnych latach również planowane będą zajęcia ekologiczne. O szczegółach dotyczących ich przebiegu będziemy informować między innymi na naszej stronie internetowej w następnym roku szkolnym.

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, aby miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów i poszanowaniem  naszej planety jej zasobów naturalnych tj. surowców energetycznych, roślinności, powietrza, gleby i wody.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Segregujemy odpady dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Każdy z nas chciałby żyć w pełni zdrowia i w czystym otoczeniu. Zróbmy coś w tym kierunku zaczynając od segregacji i właściwego przygotowywania odpadów.

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie”.

Zachęcamy do lektury
KLIKNIJ TUTAJ

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, które były prowadzone metodą wspólnych zabaw i gier. W ten sposób nauczyły się rozróżniać odpady nadające się do ponownego przetworzenia i segregować je do odpowiednich pojemników i worków zgodnie ze sposobem obowiązującym w Stargardzie. Zajęcia odbywają się w placówce, która dokonała zgłoszenia grupy.

Kolejne lekcje odbędą się już w przyszłym tygodniu i uczestniczyć w nich będą zgłoszone grupy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Lekcje ekologiczne potrwają do końca roku szkolnego 2016/17. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie – harmonogram zajęć został zapełniony już do końca maja 2017r. Oznacza to, że niewiele miejsc pozostało na wpisywanie kolejnych grup dzieci. Jednocześnie informujemy, że od września 2017r. rozpocznie się II edycja akcji edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018. Placówki, którym w tym roku szkolnym nie uda się uzgodnić terminu zajęć, będą mogły wtedy ponownie złożyć zgłoszenia do II edycji.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie  zaprasza do udziału w lekcji ekologicznej.

Zapraszamy stargardzkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w lekcji ekologicznej „NA TROPIE EKOLOGII”.

Do udziału w lekcji zapraszamy najstarsze grupy przedszkolne (5-6 lat) oraz uczniów klas I-VI (grupy do 35 osób).

Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo segregować odpady zgodnie ze sposobem obowiązującym w Stargardzie. Dowiedzą się także jak ograniczać ich ilość w codziennym życiu.

Aby zgłosić chęć udziału w zajęciach placówka ze Stargardu powinna wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Lekcja ekologiczna realizowana będzie w Państwa placówce po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. Zajęcia są bezpłatne i realizowane będą do końca roku szkolnego 2016/17 zgodnie z kolejnością zgłaszania się przedszkoli i szkół.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Julitą Siek.

j.siek@zuk-stargard.pl
zuk@zuk-stargard.pl
tel. 091 834 18 33 / 506 475 296

„Ekomisja detektywa Stargusia” – jak postępować z odpadami komunalnymi.

Z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych Zarząd Usług Komunalnych przy udziale Wydawnictwa Bombajka z Zamościa przygotował oryginalną bajkę edukacyjną pt. „Ekomisja detektywa Stargusia”. Bajka poprzez zabawę słowem, dynamikę dialogów oraz obecność morałów – kluczowego składnika edukacyjnego bajki, uczy jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. Bajka została zilustrowana na tle parków i zabytków stargardzkich, co pozwoli małym słuchaczom i czytelnikom na utożsamienie się z misją prowadzoną przez detektywa Stargusia.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ekologiczną bajką.