ODPADY KOMUNALNE

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI – Odpady komunalne2020-04-06T09:33:24+02:00
3009, 2020

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

30 września 2020|

W dniu 29 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały wprowadzające istotne zmiany w funkcjonowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejszą jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem lokali handlowo usługowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej. Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – tzw. lokale użytkowe) pozwoli na: rozwiązanie problemów lokalizacyjnych zgłaszanych przez zarządców nieruchomości, związanych

2204, 2020

Dziś Dzień Ziemi

22 kwietnia 2020|

22 kwietnia czyli Światowy Dzień Ziemi to święto naszej planety, mające skłonić do refleksji i pochylenia się nad losem miejsca, w którym żyjemy. Ekologiczna refleksja ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. W tym ważnym dniu zastanówmy się co możemy zrobić dla naszej planety. Z pozoru proste działania, takie jak: oszczędzanie wody, segregacja odpadów, dbałość o zieleń i zwierzęta, wybór siły własnych mięśni zamiast silnika auta w drodze do pracy, unikanie produktów w dodatkowych opakowaniach podczas zakupów, korzystanie

1704, 2020

Jak postępować z odpadami w dobie koronawirusa

17 kwietnia 2020|

W czasie gdy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powstaje dużo odpadów w postaci jednorazowych rękawiczek oraz maseczek. Powstawanie odpadów komunalnych jest nieodzownym elementem bytności człowieka. Pomimo podejmowanych działań mających na celu ograniczenie ich ilości,  nie da się w zupełności wyeliminować ich powstawania. Tym bardziej, w dobie zagrożenia epidemicznego powinniśmy zwrócić uwagę na sposób postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów, zwłaszcza, że powstają również w miejscach gdzie przebywają osoby będące na kwarantannie, lub zakażone koronawirusem Covid-19.

1901, 2020

BIOODPADY – jak segregować ?

19 stycznia 2020|

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejszą ze zmian jest wprowadzenie nowej frakcji odpadów czyli BIOODPADÓW. Na terenie miasta Stargard BIOODPADY zbieramy w podziale na dwie frakcje: Bioodpady - odpady kuchenne – w brązowych pojemnikach, Bioodpady - odpady zielone – w brązowych workach. Odpady zielone zbieramy tak jak dotychczas. Nowością są odpady kuchenne, które od 1 stycznia 2020 r. musimy wydzielać i zbierać odrębnie do brązowych pojemników. Każda nieruchomość została

1811, 2019

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania

18 listopada 2019|

ABC segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2020 r. Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian. Najważniejsze zmiany na terenie Miasta Stargard wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. a więc lada moment. Jakie zatem zmiany czekają mieszkańców naszego miasta? Zobacz również: Najczęściej zadawane pytania dot. zmian oraz odpowiedzi na nie Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregacji obejmie wszystkie

1607, 2019

Edukacja ekologiczna dla mieszkańców Stargardu

16 lipca 2019|

Grupa docelowa: stowarzyszenia, związki, kluby seniora i inne grupy zrzeszające mieszkańców miasta Stargard. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w ramach prowadzonych działań edukacyjnych oferuje możliwość przeprowadzenia prelekcji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wykaz tematów (do pobrania poniżej): „Podstawy gospodarki odpadami” , „Jak skutecznie ograniczać masę odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym”, „Odpady problemowe  - rodzaje i sposób postępowania”, „Odpady powstające na Rodzinnych Ogrodach Działkowych”. Celem wykładów jest propagowanie wiedzy z zakresu właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w kontekście przepisów obowiązujących na

1507, 2019

Zmiany w gospodarce komunalnej

15 lipca 2019|

Zmiany w gospodarce komunalnej, w tym zmiany limitów na odpady remontowe W dniu 26 czerwca 2019 roku opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały: UCHWAŁA NR VII/95/2019RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 28 maja 2019 r.zmieniająca uchwałę wsprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński [ ZOBACZ UCHWAŁĘ ] UCHWAŁA NR VII/96/2019RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

2804, 2019

Stargard testuje zbieranie bioodpadów

28 kwietnia 2019|

Zmiany, zmiany, zmiany… Początek 2020 r. to to początek zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, które z pewnością nie umkną uwadze mieszkańców Stargardu. Związane jest to ze zbiórką selektywną odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych. Dziś, z odpadów wysegregowujemy surowce wtórne w postaci makulatury, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Dzięki temu nie trafiają one na składowisko odpadów i mogą zostać poddane recyklingowi. Korzyści z segregacji jest jednak znacznie więcej, począwszy od

2504, 2019

Stargard Eco – Run – Spędź niedzielę z Ekologią

25 kwietnia 2019|

Stargard ECO - RUN - 28 kwietnia 2019 r.  Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie wspólnie ze stowarzyszeniem „Stargard.Ja się nie ścigam” oraz partnerami: Miastem Stargard,  STC Stargard, grupą „Uwaga śmieciarka jedzie – Stargard”, MPGK Sp. z o.o. i Wodzirejem Norbertem Śliwą zapraszają mieszkańców miasta do udziału w wydarzeniu „Stargard Eco Run”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w Teatrze Letnim w Parku Bolesława Chrobrego w Stargardzie. Kompleksowa organizacja, a więc i działania informacyjne nie  byłyby możliwe

2301, 2019

23 stycznia – Dzień bez opakowań foliowych

23 stycznia 2019|

Dzień 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy związane  z nieodpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi. Wspólnym celem wszystkich ludzi powinny stać się działania mające na celu ograniczenie ilości plastiku, który trafia na składowiska odpadów, a przede wszystkim  ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak to zrobić? Na przykład używając podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek jednorazowych. Świętuj Dzień Bez Opakowań Foliowych razem z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie!

405, 2018

Mieszkańcy Stargardu poznali RIPOK

4 maja 2018|

Mieszkańcy Stargardu poznali RIPOK i dowiedzieli się jak ważne jest właściwe postępowanie z odpadami W dniu 22.04.2018 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie organizował szereg działań mających przybliżyć mieszkańcom Stargardu wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Z tej właśnie okazji, w dniu 23 kwietnia została zorganizowana wycieczka do Łęczycy na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w której udział wzięły 52 osoby w podziale na dwie grupy wyjazdowe. Wydarzenie pod nazwą  „Śladami odpadów

2504, 2018

Sukcesem zakończył się „Stargard Eco – Run”

25 kwietnia 2018|

Sukcesem zakończył się organizowany w ramach Green Week 2018 „Stargard Eco – Run” W dniu 22.04.2018 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przy współudziale stowarzyszenia „Stargard. Ja się nie ścigam” oraz Urzędu Miejskiego zorganizował festyn połączony z propagowaniem aktywnego trybu życia oraz zbieraniem odpadów niebezpiecznych i plastikowych nakrętek. Wydarzenie to zostało zakwalifikowane do wydarzeń partnerskich Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (Green Week 2018). Główne wydarzenia organizowane przez Komisję Europejską będą odbywały się w terminie

2004, 2018

Stargardzkie projekty edukacji ekologicznej na skalę europejską

20 kwietnia 2018|

Stargardzkie projekty edukacji ekologicznej na skalę europejską 23 kwietnia: Śladami Odpadów – wycieczka na Łęczycę Komisja Europejska zakwalifikowała drugi projekt przesłany przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie jako wydarzenie partnerskie europejskiego Zielonego Tygodnia. Jest to wydarzenie pn.: ‘Śladami odpadów – wycieczka na Łęczycę”. Organizowana wycieczka dla mieszkańców miasta na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych  do Łęczycy ma na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowi idealną okazję do integracji w działaniach

1304, 2018

Już tylko tydzień pozostał do wydarzenia „Stargard Eco – Run”

13 kwietnia 2018|

Już tylko tydzień pozostał do wydarzenia „Stargard Eco – Run” organizowanego w ramach Green Week 2018 Główne wydarzenia EURO GREEN WEEK, czyli Europejskiego Zielonego Tygodnia będą odbywały się w dniach 21 - 25 maja br., a zakwalifikowane wydarzenia partnerskie będą organizowane w większości krajów Unii Europejskiej od 21.04 do 10.06.2018 r. Stargard nie pozostaje w tyle, a wręcz przeciwnie, jesteśmy wśród 12 miast z całej  Polski, które mają możliwość zorganizować event ekologiczny pod patronatem Euro Green Week 2018. W Stargardzie

1004, 2018

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu zostały osiągnięte przez Stargard

10 kwietnia 2018|

W 2017r. wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania zostały osiągnięte zarówno przez Miasto, jak i przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, a także w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że przyjęty model funkcjonowania gminnego systemu, podjęte działania naprawcze oraz racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi przyniosły efekty. W 2017 r. zredukowano masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 13,15%. Zgodnie z przepisami, w

604, 2018

Stargard wśród europejskich miast organizujących wydarzenia partnerskie w ramach Green Week 2018

6 kwietnia 2018|

Z okazji Dnia Ziemi obchodzonego w dniu 22 kwietnia 2018 r. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie postanowił zorganizować dwa wydarzenia mające na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowiące idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych. W związku z tym organizowane wydarzenia obejmować będą: 22 kwietnia 2018 r. „Stargard Eco-Run”  W ramach tego wydarzenia, organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Stargard Ja się nie ścigam, mamy zamiar zaangażować mieszkańców Stargardu do uczestnictwa w

2801, 2018

Podsumowujemy Dzień Bez Opakowań Foliowych

28 stycznia 2018|

Dzień 23 stycznia był dniem bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem z opakowaniami z tworzyw sztucznych w odniesieniu do ilości jaka trafia co roku na składowiska odpadów. Dlatego naszym wspólnym celem powinno stać się ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak to zrobić? Na przykład używając podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek jednorazowych. Tego dnia, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przeprowadził na terenie miasta akcję mającą na celu zwrócenie uwagi mieszkańców

2201, 2018

23 stycznia – dzień bez opakowań foliowych

22 stycznia 2018|

Dzień 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem z opakowaniami z tworzyw sztucznych w odniesieniu do ilości jaka trafia co roku na składowiska odpadów. Dlatego naszym wspólnym celem powinno stać się ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak to zrobić? Na przykład używając podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek jednorazowych. Świętuj Dzień Bez Opakowań Foliowych razem z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie! Przyjdź po darmową ekotorbę! Do rozdania

3011, 2017

Piec domowy nie jest pojemnikiem na odpady

30 listopada 2017|

Na dworze jest coraz zimniej, rozpoczął się sezon grzewczy, a to niestety związane jest z dodatkowymi kosztami. Chcąc „oszczędzić” niektórzy posuwają się do skrajnie nieodpowiedzialnych praktyk, czyli zastępowania materiału opałowego odpadami. Czy to jednak rzeczywiście oszczędność, czy może generowanie innych – znacznie wyższych kosztów? Na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć. Dlaczego nie wolno spalać odpadów w przydomowych piecach? Najprościej mówiąc: piece przydomowe spalają w zbyt niskiej temperaturze (od 200 do 500 stopni). W przypadku spalania odpadów -

1107, 2017

ZUK na sobotnim Ekologicznym Festynie w Parku Chrobrego

11 lipca 2017|

W dniu 8 lipca 2017 r. odbyła się pierwsza impreza w ramach Wakacyjnego Eko-Festynu – „Zielonym do góry”. Festyn zorganizowało Stargardzkie Centrum Kultury na trenie Teatru Letniego w Parku Chrobrego. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w ramach współpracy z SCK, przeprowadził prelekcję dotyczącą ochrony środowiska, segregacji odpadów i ograniczania masy odpadów komunalnych. Dla dzieci przygotowano naklejki motywacyjne i książeczki pt. „Ekomisja Detektywa Stargusia”. Podczas prelekcji przedstawiono korzyści płynące z segregacji odpadów, którymi są: Zmniejszanie ilości odpadów trafiających na składowiska.

1406, 2017

ZUK przeszkolił 1660 dzieci

14 czerwca 2017|

Podsumowanie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach W czerwcu zakończyły się lekcje ekologiczne prowadzone w roku szkolnym 2016/2017 w stargardzkich szkołach podstawowych i przedszkolach. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie w marcu rozpoczął prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przeprowadzane były głównie pogadanki oraz zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu prezentacji tematycznych, pracy twórczej dzieci, ulotek, książeczek i innych pomocy. Przeprowadzono zajęcia w ponad 80 grupach dzieci w wieku 3-6 oraz w klasach I-III i IV-VI. Łącznie w

206, 2017

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

2 czerwca 2017|

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku w celu przybliżenia kwestii związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, a także w celu promowania ekologicznego stylu życia. Ochrona środowiska ma na celu działania niwelujące lub zapobiegające wyrządzeniu szkód otoczeniu, jak również działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka powstawania takich szkód. Dlatego też tak bardzo istotne jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, a w tym również segregacja odpadów oraz recykling. Musimy być świadomi tego,

2104, 2017

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

21 kwietnia 2017|

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, aby miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów i poszanowaniem  naszej planety jej zasobów naturalnych tj. surowców energetycznych, roślinności, powietrza, gleby i wody. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Segregujemy odpady dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Każdy z nas chciałby żyć w pełni zdrowia i w czystym otoczeniu. Zróbmy coś w tym kierunku zaczynając

1104, 2017

Podsumowanie zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt bezdomnych w Kiczarowie

11 kwietnia 2017|

W dniu 4 kwietnia 2017r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych, w związku z czym w ostatnim tygodniu marca przeprowadzono zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt bezdomnych w Kiczarowie. Zbiórka prowadzona była zarówno w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie w Biurze Obsługi Klienta, gdzie mieszkańcy przynosili koce, ręczniki, karmę dla zwierząt oraz inne przydatne w schronisku przedmioty oraz w EKOPUNKCIE na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. gdzie potrzebne dla schroniska przedmioty oraz karmę przekazywali zarówno mieszkańcy jak

303, 2017

Segregacja odpadów – audycje radiowe

3 marca 2017|

„Segreguj odpady z korzyścią dla siebie i środowiska” – audycje radiowe Segregacja jest bardzo ważna, ponieważ segregując odpady przyczynimy się do ochrony naszego środowiska naturalnego: zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska  wolniej się zapełniają; chronimy wydobywanie naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa. zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska. A mianowicie: - redukujemy zużycie energii o ok.75%, -

Przejdź do góry