Dzień 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem z opakowaniami z tworzyw sztucznych w odniesieniu do ilości jaka trafia co roku na składowiska odpadów. Dlatego naszym wspólnym celem powinno stać się ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak to zrobić? Na przykład używając podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek jednorazowych.

Świętuj Dzień Bez Opakowań Foliowych razem z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie!

Przyjdź po darmową ekotorbę! Do rozdania mamy pół tysiąca sztuk. Szukajcie nas we wtorek – 23 stycznia od godziny 10:00 w centrum Handlowym Zodiak i Galerii Handlowej Starówka.
Pamiętaj, kto pierwszy ten lepszy. Czas akcji ograniczony jest ilością toreb.
Bądź eko z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie!

W dniach od 22 do 26 stycznia 2018 r. słuchaj Twojego Radia 90,3 FM. W organizowanych z okazji DNIA BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH konkursach będzie można wygrać między innymi nasz edukacyjny Kalendarz ekoSTARGARD na 2018 r. oraz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o tworzywach sztucznych.

Garść informacji:

W samej Polsce roczna produkcja tworzyw sztucznych sięga 2,5 mln ton.

Tylko w Warszawie dziennie zużywa się 1,8 mln szt. torebek foliowych z czego większość trafia na składowisko.

Tworzywa sztuczne są bardzo popularne. Ok 60% wykorzystywanych jest w przemyśle spożywczym, ale również w budownictwie, przemyśle medycznym, samochodowym itp. Nieprzemyślane postępowanie z plastikiem wiąże się z dużym obciążeniem środowiska. Dlatego tak ważne jest abyśmy ograniczali ilość powstających odpadów w życiu codziennym oraz segregowali odpady.

Segregując tworzywa sztuczne:

  • chronimy nieodnawialne naturalne zasoby Ziemi. Czy wiedziałeś, że niektóre komponenty tworzyw sztucznych powstają z ropy naftowej?
  • nie dewastujemy przyrody, aby te surowce wydobyć;
  • oszczędzamy na kosztach produkcji;
  • zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska.

Plastik w warunkach naturalnych ulega bardzo wolnemu rozkładowi. Trwa to kilkaset lat.