Czy wiesz, że…

 • Zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska wolniej się zapełniają;
 • Chronimy wydobywanie naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
 • Zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska:
  – redukujemy zużycie energii o ok.75%,
  – redukujemy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ok. 74%,
  – wytwarzamy mniejsze ilości ścieków przemysłowych o 35%.

Do końca 2020 roku gmina musi osiągnąć następujące poziomy:

 • w przypadku odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, czyli odpadów zbieranych selektywnie, recyklingiem i przygotowaniem do ponownego użycia powinna zostać objęta masa w ilości co najmniej 50% wagowo;
 • w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza niebezpiecznymi) do recyklingu i ponownego użycia należy przygotować materiały w ilości co najmniej 70% wagowo.

Kierowanie odpadów do zaawansowanych instalacji jest nie tylko gwarancją osiągnięcia wyznaczonych poziomów recyklingu, ale również pozwala na sukcesywną optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Nie należy zapominać również o celu nadrzędnym, czyli ochronie środowiska.

Gdy mieszkańcy segregują odpady Gmina osiąga wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Dla przykładu 3-osobowa rodzina, która segreguje odpady wnosi miesięczną opłatę w wysokości 85,00 zł. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, na terenie Gminy Miasto Stargard Rada Miejska ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi równą dwukrotnej wysokości stawki za segregację oznacza to postępowanie administaracyjne i naliczenie wyższej opłaty za miesiące w których ta segregacja prowadzona nie była (na podstawie zebranych materiałów dowodowych) – w tym przypadku dla 3 osobowej rodziny wynosić ona będzie 170,00 zł

Jednocześnie, ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,00 zł

Wstęga Möbiusa składa się z trzech strzałek ułożonych w trójkąt, gdzie w środku może znajdować się cyfra i napis, który oznacza nazwę surowca użytego do produkcji danego opakowania. Trzy strzałki oznaczają kolejno: – zbieranie, – przetworzenie na nowy produkt, – ponowny zakup przez konsumenta.

…bo od tego zależy czy dany odpad będzie przydatny do recyklingu.

Wrzucamy: papier makulaturę, karton, gazety, książki.

Papier musi być suchy, niezanieczyszczony, kartony złożone aby zmniejszać ich objętość. Nie wrzucamy pieluch, mokrych ręczników papierowych, środków higienicznych, kartonów po mleku i sokach, tapet, worków po cemencie.

Wrzucamy butelki PET, metale, opakowania wielomateriałowe.

W przypadku odpadów z w. sztucznych, matali i opakowania wielomateriałowych wrzucanych do pojemnika żółtego przed wrzuceniem należy opróżnić opakowania, zgnieść butelki (zakręcić zakrętki lub wrzucić luzem), złożyć kartony (w przypadku odpadów wielomateriałowych).

Wrzucamy szkło opakowaniowe.

W przypadku odpadów szklanych wrzucanych do pojemnika zielonego należy opróżnić opakowania szklane, zdjąć nakrętki, kapsle, uszczelki.

Roczna produkcja tworzyw sztucznych na świecie wynosi ok 300 mln ton. Z tendencją wzrostową o ok 5% rocznie. Największym producentem są Chiny.W samej Europie produkuje się na poziomie 60 mln ton rocznie tworzyw sztucznych na mniej więcej stałym poziomie od wielu lat. Natomiast w Polsce roczna produkcja to ok 2,5 mln ton / rok

W samej Warszawie dziennie zużywa się 1,8 mln szt. torebek foliowych, z czego większość trafia na składowisko.

To tworzywa sztuczne są bardzo popularne. Ok. 60% wykorzystywanych jest w przemyśle spożywczym. Ale również w budownictwie, przemyśle medycznym, samochodowym itp. z tworzyw robi się zabawki, sprzęt specjalistyczny.

Pierwsze tworzywa sztuczne wyprodukowano w latach 60 XIX wieku. Była to PERKSINA (z połączenia nitrocelulozy z alkoholem i kamforą) – była bardzo droga w produkcji. Następnie powstał celuloid (z połączenia nitrocelulozy z kamforą) – tańszy w produkcji niż perksina.

Dopiero w latach 30 XX wieku zaczęto produkować polistyren(PS), polichlorek winylu (PVC, PWC), polietylen (PE)

W 1946 r. – teflon
W 1950 r. – żywice epoksydowe
Oznacza to, że pierwsze wytworzone wyrzucone do środowiska tworzywa sztuczne jeszcze nie uległy całkowitej biodegradacji i nie ulegną jeszcze przez kolejne 2-3 pokolenia.

W wodach naszej planety pływa 150 mln ton plastiku. Ekolodzy ostrzegają, że jeżeli nie powstrzymamy tej tendencji to w 2025r. na 3 tony ryb przypadnie 1 tona odpadów z plastiku, natomiast w 2050 r. tworzyw sztucznych w wodach będzie więcej niż ryb.

Tworzywa sztuczne wyrzucane do wody to zagrożenie dla ryb, żółwi, ptaków i ssaków. Kiedy większe fragmenty tworzyw sztucznych się rozkładają, do łańcucha pokarmowego przedostają się substancje trujące. Te w kolejnych etapach trafiają do organizmu człowieka wpływają na układ hormonalny przyczyniają się do obniżenia płodności, alergii i niestety nowotworów.

22-letni Holender Boyan Slat przez 4 lata pracował nad systemem wspomagającym oczyszczanie mórz i oceanów z plastiku. Obecnie na morzu Północnym – 23 km od wybrzeży Holandii znajduje się 100 m długości pływak w kształcie litery V do którego przytwierdzona jest podwodna kurtyna, jest ona w stanie wyłapać 80 tonplastiku. Od 2017r. zaczyna się dryga faza – u wybrzeży wysp japońskich kurtyna o długości 1 km przez 2 lata będzie pełnić identyczną funkcję. Od 2020r. na Oceanie Spokojnym ma być zrealizowany projekt docelowy mierzący 100 km długości.

 1. Unikamy produktów plastikowych,
 2. Na zakupy będziemy zawsze zabierać własną torbę,
 3. Nie będziemy używać plastikowych reklamówek, jednorazówek,
 4. Odpady z tworzyw sztucznych muszą być segregowane dzięki temu będą trafiać do recyklingu.

Komponenty potrzebne do wytworzenia tworzyw sztucznych powstają z ropy naftowej. Przerób ropy naftowej to wiele procesów technologicznych. Choćby wstępne przygotowanie. Wydobywana spod ziemi substancja zawiera wiele zanieczyszczeń, więc trzeba zacząć od usunięcia z niej gazów i soli. Praca rafinerii, jak każdej fabryki, to duży pobór energii i sporo odpadów. Podczas jej przerobu wytwarzane są cząsteczki, zwane POLIMERAMI SYNTETYCZNYMI. Te polimery używane są do tworzenia między innymi farb, klejów, olejów samochodowych i plastiku. Takie produkty są wszędzie. Zerknij na oznaczenia na plastikowych butelkach: PET (politereftalan etylenu), PE (polietylen), PP (polipropylen), PS (polistyren), PVC (polichlorek winylu).

Zbieranie tworzyw sztucznych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.  35 butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru. Z tworzyw sztucznych powstają opakowania; butelki; ubrania np. kurtki bluzy polarowe; meble ogrodowe; folie; słupki drogowe; ogrodzenia; zabawki; długopisy; ekrany przeciwhałasowe; ramy okienne z PVC; oleje opałowe; płyty termoizolacyjne.

Dzięki wynalezieniu tworzyw sztucznych możliwy był postęp cywilizacyjny, ponieważ wykorzystywane rozsądnie i przede wszystkim przy właściwym postępowaniu po ich wykorzystaniu, przyczyniają się do podniesienia naszego bezpieczeństwa: powstają przecież z nich m.in. kaski rowerowe, poduszki powietrzne, foteliki dla dzieci, sprzęt medyczny czy pasy bezpieczeństwa.

Butelki zalegać na składowiskach nawet przez kilkaset lat. Jedna butelka PET rozkłada się ok. 400 lat, dlatego recykling wyrobów plastikowych jest tak istotny ze względu na długi czas ich biodegradacji.

Badania mówią, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe.Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego i praktycznie 100% bardzo toksycznego tzw. „koktajlu” związanego z nielegalnym spalaniem tworzyw sztucznych w piecach domowych.

Przemysłowe spalanie odpadów jest bardzo popularne w Szwajcarii, gdzie ok 90% odpadów ulega spalaniu. Wada to powstające gazy odlotowe zawierające bardzo toksyczne TLENKI WĘGLOWODORÓW, które dostają się do atmosfery i stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska. Aby spalanie było bezpieczne wymaga odpowiedniej temperatury. W specjalnych komorach dopalenia spala się produkty powstające w wyniku spalania odpadów w temp. pow. 1200 stopni przy nadmiarze powietrza dzięki czemu zachodzą reakcje utleniania tlenków węglowodorów do wody i dwutlenku węgla. Ponadto kominy takich spalarni muszą być odpowiednio wysokie.

Spalanie tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych jest zabronione  m.in. ze względu na za niską temperaturę spalania. W piecach domowych spalanie odbywa się w temperaturze ok. 200-500 stopni Celsjusza. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

„Segreguj odpady z korzyścią dla siebie i środowiska” – audycje radiowe

Segregacja jest bardzo ważna, ponieważ segregując odpady przyczynimy się do ochrony naszego środowiska naturalnego:

 • zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska  wolniej się zapełniają;
 • chronimy wydobywanie naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
 • zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska. A mianowicie:
  – redukujemy zużycie energii o ok.75%,
  – redukujemy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ok. 74%,
  – wytwarzamy mniejsze ilości ścieków przemysłowych o35 %   .

Luty – dla Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie był miesiącem edukacji dotyczącej segregacji odpadów. W drugim tygodniu lutego w godzinach od 12:00 do 13:00 w Twoim Radiu 90,3 FM można było posłuchać ciekawych audycji pt. „Segreguj odpady  z korzyścią dla siebie i środowiska” a ponadto przez cały tydzień można było wygrać piękne kalendarze edukacyjne na 2017r.

Gośćmi programu były: Katarzyna Rybaczuk – Zastępca Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz Julita Siek – Główny Specjalista ds. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie.

Z programów można było dowiedzieć się po co właściwie segregujemy odpady i jakie namacalne korzyści płyną z segregacji odpadów, co to jest wstęga Möbiusa, ile lat rozkłada się butelka plastikowa, a ile słoik. W związku z tym warto przypomnieć sobie te ciekawe radiowe spotkania. Zapraszam do wysłuchania audycji oraz na nasz profil na Facebooku, na którym również udostępniamy audycje.

Linki odnoszące do audycji zamieszczono poniżej:

 1. Audycja pt. „Po co segregujemy odpady i czy z segregacji są jakieś korzyści?” – TUTAJ
 2. Audycja pt. „Dlaczego segregacja Tworzyw sztucznych jest taka ważna?” – TUTAJ
 3. Audycja pt. „Odpady z papieru” – TUTAJ
 4. Audycja pt. „Odpady ze szkła” – TUTAJ
 5. Audycja pt. „Odpady niebezpieczne, remontowe i wielkogabarytowe – TUTAJ