Strona główna2024-01-15T08:48:29+01:00

Zarząd Usług Komunalnych
w Stargardzie

Witamy na stronach internetowych
ZUK Stargard

Witamy na stronach internetowych
ZUK Stargard

e-PUAP ZUK Stargard
BIP ZUK Stargard

AKTUALNOŚCI

702, 2024

Z Zarządcami nieruchomości ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego

7 lutego 2024|

Wprowadzeniem do tematyki  Gospodarki Obiegu Zamkniętego zaczęło się szkolenie dla Zarządców nieruchomości wielorodzinnych. Omówiono również: - funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Stargard, - role i zadania właścicieli nieruchomości w kontekście art.

1701, 2024

Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z działek – spotkanie z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych

17 stycznia 2024|

Szacuje się, ze 70-80% mieszkańców naszego miasta korzysta z uroków i funkcji rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nawet jeśli sami nie posiadają działki, to odwiedzają swoich rodziców, dziadków lub znajomych. Na ogrodach chcemy odpoczywać, zebrać plony

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

AKTUALNOŚCI

702, 2024

Z Zarządcami nieruchomości ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego

7 lutego 2024|

Wprowadzeniem do tematyki  Gospodarki Obiegu Zamkniętego zaczęło się szkolenie dla Zarządców nieruchomości wielorodzinnych. Omówiono również: - funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Stargard, - role i zadania właścicieli nieruchomości w kontekście art.

1701, 2024

Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z działek – spotkanie z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych

17 stycznia 2024|

Szacuje się, ze 70-80% mieszkańców naszego miasta korzysta z uroków i funkcji rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nawet jeśli sami nie posiadają działki, to odwiedzają swoich rodziców, dziadków lub znajomych. Na ogrodach chcemy odpoczywać, zebrać plony

Ważne dla Mieszkańca

Zasady
segregacji odpadów

Poznaj zasady obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych. Dowiedz się jak właściwie przygotować odpady do odbioru.

Harmonogramy
odbioru odpadów

Znajdziesz tutaj harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, kuchennych, wielkogabarytowych i innych.

Stawki opłat
za gospodarowanie
odpadami

Zapoznaj się ze stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sprawdź terminy wnoszenia opłat.

Deklaracje
naliczające opłatę

Sprawdź gdzie, na jakim druku
i w jakim terminie należy złożyć deklarację, oraz kto jest zobowiązany do jej złożenia.

Godne uwagi

Edukacja
ekologiczna

Propagujemy wśród mieszkańców Stargardu wiedzę z zakresu właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Utrzymanie
czystości i porządku

Utrzymujemy czystość jezdni, chodników dróg gminnych, szalety publiczne i fontanny miejskie. Koordynujemy też zimowe utrzymanie dróg.

Tereny
zieleni miejskiej

Pielęgnujemy stargardzkie parki i skwery. Dbamy o miejskie place zabaw, z wyłączeniem terenów Spółdzielni, Wspólnot i innych administratorów.

Cmentarze
w Stargardzie

Zarządzamy czynnymi komunalnymi cmentarzami: cmentarzem przy ul. Kościuszki, przy ul. Spokojnej i cmentarzem przy ul. Lotników.

Dbajmy o nasze miasto Stargard

Przejdź do góry