Deklaracje do pobrania

Dla zabudowy jednorodzinnej – od 01.03.2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA_J – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy wielorodzinnej – od 01.03.2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA_W – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA-M – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
Oświadczenie – liczba lokali
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Oświadczenie – kolejne strony
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy jednorodzinnej – od 01.03.2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA_J – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy wielorodzinnej – od 01.03.2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA_W – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA-M – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
Oświadczenie – liczba lokali
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Oświadczenie – kolejne strony
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy jednorodzinnej – od 01.01.2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA_J – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy wielorodzinnej – od 01.01.2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA_W – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA-M – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
Oświadczenie – liczba lokali
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Oświadczenie – kolejne strony
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy jednorodzinnej – od 01.01.2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA_J – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Instrukcja wypełniania deklaracji na przykładzie zabudowy jednorodzinnej
[pobierz PDF]

Dla zabudowy wielorodzinnej – od 01.01.2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA_W – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r.
Oświadczenie – liczba lokali
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOCX ]

Oświadczenie – kolejne strony
[ pobierz DOCX ]

Dla zabudowy jednorodzinnej – od 01.01.2016 do 31.12.2019 r.

Deklaracja dla budynków jednorodzinnych (formularz interaktywny) + aplikacja PDFXViewer + instrukcja
[ pobierz ZIP ]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
DRUK G-M_STA_J – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]

Wzór wypełnienia Deklaracji
[ pobierz PDF ]

Wzór wypełnienia Załącznika do Deklaracji
[ pobierz PDF ]

Dla zabudowy wielorodzinnej – od 01.01.2016 do 31.12.2019 r.

Deklaracja dla budynków wielorodzinnych (formularz interaktywny) + aplikacja PDFXViewer + instrukcja – od 2016
[ pobierz ZIP ]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
DRUK G-M_STA_W – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
DRUK G-M_STA-1 – Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[ pobierz PDF ]

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
Oświadczenie – wykaz Lokali Mieszkalnych
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOC ]

Oświadczenie – wykaz Lokali Mieszkalnych – kolejne strony
[ pobierz PDF ]
[ pobierz DOC ]

Pobieranie worków na odpady remontowe – upoważnienie
[ pobierz PDF ]

Wzór wypełnienia dla Załącznika nr 2 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
[ pobierz PDF ]

Wzór wypełnienia dla Załącznika nr 4 do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.
[ pobierz PDF ]

Naliczanie opłaty dla okresu – od 01.07.2013 do 31.12.2015 r.

Deklaracja dla budynków wielorodzinnych (formularz interaktywny) + PDFXviewer (program do obsługi) + Instrukcja
[ pobierz ZIP ]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2013 r.
Deklaracja dla mieszkańców indywidualnych
[ pobierz PDF ]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2013 r.
Deklaracja dla budynków wielorodzinnych
[ pobierz PDF ]

Pobieranie worków na odpady remontowe – upoważnienie
[ pobierz PDF ]